دریافت نرم افزار  
برای مطالعۀ (offline)کتابهای دانلودشده،
یکی از دو نرم افزار زیر رادریافت نمائید:
Download IraketReader
نسخۀ 5.5MB
پیش نیازها:
Microsoft windows
Microsoft DotNet framework 2.0
Pentium 2 400MHz or higher

Download IraketReader
نسخۀ 17MB
پیش نیازها:
Microsoft windows
Pentium 2 400MHz or higher

برای مطالعۀ کتابها بصورت آنلاین،لازم است
که نرم افزار Adobe Acrobat Reader
بر روی سیستم نصب باشد
Adobe Acrobat Reader
     
نقشه سایت